Kapituła Nagrody Pro Scientia et Arte uhonorowała Profesora Marka S. Szczepańskiego nagrodą w dziedzinie nauk humanistycznych i artystycznych w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych oraz dydaktycznych.

Jest to jedna z najbardziej prestiżowych nagród w świecie naukowym.

Panu Profesorowi gratulujemy tak wspaniałego uniwersyteckiego wyróżnienia i życzymy pomyślności i wszelkiego dobra tak w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Równocześnie wyrażamy głęboką radość ze współpracy z Panem Profesorem,

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Socjologii