Wraz z Międzyinstytutową Biblioteką Politologii, Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Opolskiego serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu efektywnego wyszukiwania informacji w bazach EBSCO, do których dostęp mają studenci i pracownicy Uniwersytetu Opolskiego.

Szkolenie odbędzie się w dniu 17 marca o godz. 13:00 w sali nr 20 Collegium Civitas.

Podczas szkolenia zostanie zaprezentowany zasób baz SocIndex with Full Text, Academic Search Complete, Business Source Complete. Są to bazy wielodziedzinowe, dzięki którym mają Państwo dostęp do ponad 14.000 czasopism pełnotekstowych z dziedziny socjologii, nauk politycznych, etyki, filozofii i wielu innych dziedzin. Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo jak zapisywać artykuły na komputerze, jak tworzyć bibliografię, jak zapisywać wyniki wyszukiwania, jak tworzyć osobiste konto na platformie EBSCOhost, jak utworzyć powiadomienia dotyczące wyszukiwania.

Dodatkowo, zapoznają się Państwo z ofertą e-książek, do których mają dostęp pracownicy i studenci Uniwersytetu Opolskiego.

Po szkoleniu możliwe jest otrzymanie zaświadczenia o odbytym szkoleniu.