Stop mowie nienawiści

Społeczność akademicka Instytutu Socjologii przyłącza się do Apelu Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola i wyraża poparcie dla idei rozwagi, umiaru i odrzucenia przemocy w przestrzeni publicznej.

Jako socjologowie z dużym niepokojem obserwujemy proces brutalizacji języka, zamykający możliwości społecznego porozumienia się. Dalsza eskalacja mowy nienawiści prowadzi do bezprawia, burzenia ładu społecznego i rozkładu Państwa.

Apelujemy do wszystkich uczestników życia publicznego o podjęcie działań na rzecz zatrzymania postępującej dezintegracji polskiego społeczeństwa, bowiem w naszym przekonaniu granice społecznego bezpieczeństwa zostały już przekroczone.