Spotkanie z dr Anną Kopczak-Wirgą – (foto)relacja

15 stycznia, w ramach spotkania Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, odbyło się spotkanie autorskie dr Anny Kopczak-Wirgi, która prezentowała swoją książkę “Od inności do normalności. Turystyka zagraniczna Polaków w mozaice wspomnień”.

Oto refleksje po spotkaniu autorstwa absolwenta socjologii Łukasza Walkowiaka:

15 stycznia brałem udział w spotkaniu promującym książkę Pani dr Anny Kopczak-Wirgi “Od inności do normalności. Turystyka zagraniczna Polaków w mozaice wspomnień”. Publikacja ta stanowi efekt wieloletnich badań Autorki będących podstawą Jej dysertacji doktorskiej. Praca ta, oparta na wspomnieniach podróżujących Polaków przedstawia przemiany praktyk turystycznych w okresie PRL i czasie przemian polityczno-społecznych.

Przykładowo, dzięki zebranych przez Panią Doktor narracjom czytelnik może poznać motywy turystycznych wyjazdów (często oficjalnie tylko) wycieczkowych. Bohaterowie książki spędzają wakacje pracowicie – handlują, przywożą do kraju niedostępne produkty czy po prostu dolary. Książka ta to ciekawa opowieść – że tak ujmę nawiązując do tytułu – “mozaika wspomnień” o świecie, który już nie istnieje – dlatego jest szczególnie cenna (a nawet szokująca) dla młodszych odbiorców – dla których odpoczynek turystyczny wiąże się z zupełnie innymi działaniami. Praca Pani Doktor pokazuje, że cezura 1989 roku mocno wpłynęła na przemianę turystyki zagranicznej, która stała się “taka normalna”.

 

Książka spotkała się z żywym odbiorem – spotkanie wypełnione było pytaniami do Autorki i dyskusją. Zachęcam do lektury! 🙂