| UNI | OPOLE | SOCJOLOGIA | STUDIA | SPECJALNOŚCI | PRACA | ZASADY REKRUTACJI |

 

Uniwersytet Opolski

 

to młoda uczelnia o bogatej historii. Od 1950 roku kształcimy pokolenia studentów w Opolu. W 1994 założyliśmy uniwersytet, a pierwszy wykształcony przez nas socjolog obronił się w 2006 roku. Od powstania Instytutu Socjologii cały czas dynamicznie się rozwijamy. Nasza międzynarodowa kadra to uznana i utytułowana profesura oraz młodzi i energiczni adiunkci i asystenci. Chcemy, żebyś został ważną częścią naszego zespołu.

Pomocne skróty:

Opole

 

jest miastem o jednym z najwyższych wskaźników jakości życia w Polsce. Mieszkamy tu spokojnie, ale intensywnie.

Miasto jest wystarczająco duże na stolicę województwa i na tyle wygodne, żeby przedostać się rowerem w dwa kwadranse z jednego końca na drugi. Instytut znajduje się w kampusie uniwersyteckim, w centrum miasta. Niedawno wprowadziliśmy się do nowego budynku. Nasi studenci mieszkają w nowoczesnych akademikach parę kroków od Collegium Civitas, gdzie pracujemy, albo w mieszkaniach wynajmowanych od opolan. Po zajęciach: teatry, bary, kina, kawiarnie, kluby, parki, galerie, dyskusje, śmiech, taniec, bieganie, książki czy muzyka. Opole jest bezpieczne, bezpretensjonalnie malownicze i wciąż się rozwija. Łatwo tu dojechać koleją i autostradą.

Dla szkół i nauczycieli:

 

Socjologia

 

Socjologia to myślenie o ludzkiej rzeczywistości i jej rozumienie. Socjologia patrzy z wielu stron na działania ludzi, na to jak żyją obok siebie, komunikując się ze sobą, rywalizując, negocjując, budując ład społeczny, wytwarzając wiedzę, normy, wartości i symbole.

Socjologowie zajmują się badaniem form współbycia ze sobą i analizowaniem znaczeń, jakie ludzie im nadają. Stawiamy pytania i ciągle pogłębiamy je, aby odkryć to, co ukryte pod fasadą. Socjologia to nauka i sztuka niedowierzania, kreatywne i aktywne poszukiwanie odpowiedzi na pytania; to wielość spojrzeń, perspektyw, metod i technik oraz obszarów badawczych.

Socjologia to odbywanie podróży intelektualnych po całym świecie, zwłaszcza po naszej codzienności, która wydaje się nam tak dobrze znajoma.

Pytamy, „ile?”, „jak często?”, „w jakich okolicznościach?”, „jak?”, „dlaczego?”, „czy na pewno?”, „hmm?”, „mhmmm?” i odpowiadamy „aha!”.

Ważne:

 

Studia socjologiczne

 

To, co lubimy najbardziej w studiowaniu socjologii to to, że poznajemy siebie, zaczynamy rozumieć nasz świat, odkrywamy, że nic już nie jest tak oczywiste jak się wydawało, a ludzie stanowią najbardziej fascynujące zjawisko wszechświata. Studia socjologiczne to zupełnie nowe problemy i perspektywy w porównaniu z tym, czego uczy się w szkole.

Zaczynamy od tradycji myśli społecznej, historii socjologii, przesuwamy się do metod i metodologii badań społecznych by zająć się socjologiami – od problemów społecznych do sportu i od internetu do Azji Południowo-Wschodniej, od społeczności lokalnych do narodów. Uzupełniamy naszą ofertę dydaktyczną wyjazdami na badania, warsztatami z technik badawczych, dyskusjami w kole naukowym, czy mniej formalnymi spotkaniami, które zawsze inspirują do dalszych poszukiwań.

Prowadzimy sporo badań, zawsze angażując naszych studentów. Staramy się być dla was dostępni, wymieniać się książkami, czerpać z waszego entuzjazmu, zarażać się nawzajem pomysłami i uważnie słuchać krytyki. Poświęcimy tobie tyle uwagi, ile tylko będzie trzeba, że pomóc ci rozwinąć się tak jak chcesz. Chętnie pomożemy ci wyjechać po doświadczenie na wymianę: za granicę na studia lub na praktykę – lub do innego miasta w Polsce.

Więcej:

 

 • Studenckie Koło Naukowe Socjologów:

Przeczytaj, co o sobie i socjologii powiedzieli:

 

Specjalności na studiach magisterskich

Przygotowaliśmy studia magisterskie ze specjalnościami:

W pierwszym semestrze, niezależnie od specjalności, nasz program ma na celu ugruntować wiedzę zdobytą podczas trzech pierwszych lat studiowania socjologii. Takie podsumowanie to także świetna okazja dla studentów z tytułami licencjatu w innych dyscyplinach, aby uzupełnić wiedzę socjologiczną. W pierwszym semestrze uporządkujemy zagadnienia z filozofii społecznej i logiki oraz metodologii nauk społecznych. Przyglądniemy się społeczeństwu z perspektywy jego globalnych przemian i palących nierówności. W dalszych semestrach prowadzimy seminaria magisterskie w niewielkich grupach, a do wyboru jest także seminarium i pisanie pracy w języku angielskim.

Uzupełniamy nasze studia o laboratorium analiz magisterskich lub laboratorium prezentacji magisterskich. Pierwszy to kurs, w ciągu którego udostępniamy studentom nasz czas i umiejętności oraz sprzęt i oprogramowanie, żeby doświadczeni badacze z naszego instytutu pomogli Wam przygotować i prowadzić wasze badania do prac magisterskich. Na “prezentacjach” będziemy szykować wystąpienia i przedstawiać przed studentami i pracownikami instytutu nasze badania, po to, żeby przetestować i dopracować je przed obroną.

Niezależnie od specjalności, kładziemy nacisk na naukę korzystania z programów do ilościowej i jakościowej analizy danych – korzystamy z pakietów SPSS i Atlas TI.

 • Badania socjologiczne w praktyce społecznej

Ta ścieżka kształcenia to doskonały wybór dla osób, które chcą wyspecjalizować się w projektowaniu i realizowaniu badań socjologicznych. Na studiach tej specjalności skupiamy się na rozwijaniu wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem badań empirycznych, społecznych i marketingowych. Zaczynamy od historii i przykładów klasycznych badań socjologicznych, żeby zrozumieć i czerpać z ich specyfiki. Proponujemy też wiele kursów pogłębiających wiedzę o metodach i technikach prowadzenia badań i analiz przy użyciu programów komputerowych, zarówno ilościowych (SPSS) jak i jakościowych (CAQDA).

Równie ważną umiejętnością, obok prowadzenia badań, jest praca zespołowa oraz pozyskiwanie funduszy na realizację projektów badawczych, dlatego przygotowaliśmy dla was kursy, w czasie których nauczycie się aktywnie reagować i odpowiadać na potrzeby badawcze rynku. Absolwenci tej specjalności będą w stanie znaleźć pracę w firmach prowadzących badania społeczne i marketingowe, agencjach reklamowych i urzędach oraz instytucjach, które potrzebują nieustannego prowadzenia badań na potrzeby swojego funkcjonowania. Absolwenci badań socjologicznych będą potrafili samodzielnie zaprojektować i zrealizować badanie, dobrać metody badawcze i zastosować techniki analizy danych do danego problemu. Przede wszystkim, już na studiach zdobędą doświadczenie badawcze, uzupełnione o odpowiednie przygotowanie teoretyczne.

Wybrane kursy:

 • Badania rynkowe i marketingowe
 • Socjologia w działaniu: projekty i kampanie społeczne
 • Procedury badań ewaluacyjnych
 • Badania etnograficzne i obserwacyjne
 • Badania socjologiczne: historia, przykłady, metodologiczne implikacje
 • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych I (SPSS)
 • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych II (CAQDA)
 • Komunikacja międzykulturowa

Studia socjologiczne na specjalności komunikacja międzykulutrowa skupiają się na zagadnieniach tożsamości w epoce globalizacji i nasycenia nowymi mediami. Zajmujemy się konfliktem i dialogiem kultur, rolą interaktywnych mediów cyfrowych w relacjach międzykulturowych oraz socjologią grup i mniejszości etnicznych i narodowych. Poprzez ciągłe konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktycznymi przykładami nie tylko poznajemy inne kultury, ale uczymy się je rozumieć i analizować w różnych kontekstach: społecznym, politycznym i gospodarczym.

Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w dialogu kultur, do pisania programów na obszarach wielokulturowych, do rozwiązywania problemów społecznych generowanych przez napięcia na granicach kultur. Ukończenie tej specjalności pozwala dostrzegać i rozumieć społeczne konsekwencje zróżnicowania kulturowego społeczeństw ucząc jednocześnie otwartości na kontakt z przedstawicielami innych kultur.

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na refleksyjne i odpowiedzialne uczestnictwo w kulturowo zróżnicowanych formach komunikowania się. Będzie mógł podjąć pracę w instytucjach publicznych i prywatnych, których działalność zanurzona jest w wielokulturowości. Będą to między innymi jednostki edukacyjne, firmy doradcze, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się dialogiem kultur i rozwiązywaniem konfliktów na tle kulturowym. Otwieranie się rynków na współpracę międzynarodową powoduje, że wzrastać będzie zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze komunikacji międzykulturowej, gdyż znajomość i uwzględnianie kontekstu kulturowego okazuje się być istotnym czynnikiem choćby w projektowaniu działań reklamowych i marketingowych.

Wybrane kursy:

 • Konflikt i dialog kultur
 • Nowe media w komunikowaniu społeczno-kulturowym
 • Grupy etniczne i mniejszości narodowe – spotkanie kultur
 • Kompetencje międzykulturowe
 • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych I (SPSS)
 • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych II (CAQDA)
 • Socjologia problemów społecznych

Rozwiązywanie problemów społecznych wymaga wyjątkowej wrażliwości i zniuansowanej wiedzy. Komplikujące się życie społeczne wytwarza coraz więcej napięć, nierówności, nieporozumień i kłopotów. Ta specjalizacja kształci specjalistów z zakresu polityki społecznej, umiejących radzić sobie między innymi z wykluczeniem społecznym i problemami bezrobocia czy społecznymi kontekstami używania narkotyków.

Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w ośrodkach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach, samorządach i wszędzie tam, gdzie niezbędna jest wiedza o zniuansowanych relacjach między ludźmi i strukturą społeczną. W Instytucie Socjologii prowadzimy badania nad społecznymi aspektami bezrobocia, wykluczenia społecznego, korzystania z narkotyków etc., więc studenci zdobywają podczas studiów także praktyczną, empiryczną wiedzę o przedmiocie studiów.

Wybrane kursy:

 • Bezrobocie w perspektywie socjologicznej
 • Wykluczenie społeczne w teorii socjologicznej
 • Polityka społeczna
 • Procedury badań ewaluacyjnych
 • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych I (SPSS)
 • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych II (CAQDA)
 • Socjologia organizacji

W ramach tej specjalności kształcimy z zakresu znajomości społeczno-kulturowego kontekstu funkcjonowania współczesnych organizacji. Studenci poznają zasady funkcjonowania firm i organizacji (w tym NGO) oraz uczą się badać rozmaite aspekty działania organizacji i ich relacji z otoczeniem prowadząc badania społeczne, diagnostyczne i marketingowe dla firm i organizacji potrzebne podczas podejmowania strategicznych decyzji.

Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w dużych przedsiębiorstwach, w małej i mikro-przedsiębiorczości, a także w organizacjach pozarządowych (fundacjach i stowarzyszeniach). Kształcenie realizujemy wspólnie z Grupą Azoty – Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. – w ramach tej współpracy studenci przygotowują prace magisterskie na temat społecznych aspektów funkcjonowania Grupy Azoty w społeczności lokalnej, a pracownicy Grupy Azoty poprowadzą seminaria i wykłady na temat aspektów funkcjonowania firm we współczesnej gospodarce.

Wybrane kursy:

 • Socjologia organizacji
 • Zasoby ludzkie (HR)
 • Komunikacja społeczna organizacji
 • Organizacje pozarządowe i ruchy społeczne
 • Przedsiębiorczość
 • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych I (SPSS)
 • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych II (CAQDA)
 • Studia miejskie

Ta specjalność pozwala zdobyć kompetencje i umiejętności analizy i działania w obszarze problemów związanych z socjologią miasta i przestrzeni. Kładziemy nacisk na specjalistyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania miasta zarówno w odniesieniu do jego struktur, zagospodarowywania przestrzeni, jak i działalności instytucji władzy i administracji publicznej zarządzającej miastem.

Absolwent posiądzie umiejętności projektowania, realizacji i analizy wyników badań empirycznych związanych z miastem. Będzie również potrafił określić kierunki zmian w przestrzeni miejskiej oraz definiować jakość funkcjonalną miasta i poziom życia jego mieszkańców.

Przygotowujemy do podjęcia pracy we wszelkich instytucjach, których celem jest działalność na rzecz dobrego funkcjonowania miasta, kultury miejskiej, życia mieszkańców i przestrzennych struktur miejskich. Oferujemy teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w instytucjach administracji publicznej, jednostkach samorządowych wszystkich szczebli, instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, jednostkach związanych z polityką rozwoju miejskiego.
Wybrane kursy:

 • Nurty teoretyczno-metodologiczne w socjologii miasta i przestrzeni
 • Przestrzeń miejska i jej aktorzy: empiryczne kontrapunkty
 • Zarządzanie i administracja obszarami, strukturami i instytucjami miejskimi: władza w mieście
 • Miejska partycypacja: kontekst społeczny, ekonomiczny, polityczny i kulturowy
 • Teorie zmian społecznych. Perspektywa miejska i metropolitalna
 • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych I (SPSS)
 • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych II (CAQDA)

Wybrane kursy:

 • W przygotowaniu

Studia podyplomowe

Oferujemy studia podyplomowe: Społeczna odpowiedzialność biznesu

Gdzie pracują socjologowie?

 

Studia, które wam proponujemy mają tę zaletę, że pozostawiają tobie wybór, czym chciałbyś zająć się zawodowo. Kształcimy do krytycznego myślenia, systematycznego rozwiązywania problemów, uczymy wrażliwości społecznej, zarządzania grupami, rozumienia komunikacji społecznej, ale przede wszystkim uczymy badać.

Nasi absolwenci pracują jako badacze w instytucjach publicznych i prywatnych firmach. Niektórzy po prostu założyli swoje biznesy. Socjologowie z Opola pracują jako urzędnicy, pracownicy socjalni, specjaliści od zasobów ludzkich, relacji społecznych, a nawet w mediach.

Więcej; zobacz, co powiedzieli i napisali o sobie nasi absolwenci:

 

Obserwacja trendów w nowoczesnych gospodarkach pozwala na przewidywanie, że wraz z rozwojem polskiej gospodarki będzie rosło zapotrzebowanie na wykształconych socjologów, dysponujących wiedzą, która umożliwia rozumienie współczesnego świata i analizowanie zachodzących w nim zjawisk. W efekcie powstaną nowe rynki pracy dla osób kreatywnych, specjalizujących się w rozwiązywaniu problemów i szukaniu innowacyjnych rozwiązań.

Nasi absolwenci znajdują pracę przede wszystkim w trzech obszarach: administracji, biznesie i III sektorze (organizacjach pozarządowych). W administracji samorządowej znajdują zatrudnienie głównie w wydziałach spraw obywatelskich, organizacji, edukacji, projektów europejskich, promocji także w ośrodkach pomocy społecznej i urzędach pracy. Obok instytucji samorządowych można dodać jeszcze instytucje rządowe bądź publiczne jak urząd wojewódzki, oddziały ZUS, NIK, policja, szkolnictwo. Sektor biznesu zatrudnia absolwentów socjologii w różnych sferach, między innymi w ośrodkach badania opinii publicznej, firmach badań marketingowych i agencjach reklamowych. Wreszcie III sektor, sektor organizacji pozarządowych, który w Polsce stanowi rozwijający się rynek pracy potrzebuje wrażliwych i obrotnych socjologów. Absolwenci socjologii znając zasady funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, społeczności lokalnej, ekonomii społecznej, potrafią wykorzystać zasoby i znaleźć dla siebie i innych miejsca pracy w organizacjach pozarządowych czy fundacjach różnych obszarów, a przy okazji realizować ważne cele społeczne. Oprócz tych trzech obszarów, nasi absolwenci realizują się zawodowo zakładając własne firmy bądź decydując się na karierę naukową. Wykształcenie socjologiczne daje wiele możliwości, które pomagamy dostrzec i wykorzystać już w czasie studiów.

Zachęcamy studentów aby dołączali do Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, który działa przy instytucie. To nasza branżowa organizacja, w której młodzi adepci socjologii mają okazję budować swoją sieć profesjonalnych znajomości.

Jak dostać się na studia licencjackie?

 

 • studia stacjonarne (dzienne) – limit: 60 miejsc
 • studia niestacjonarne (zaoczne) – limit: 70 miejsc
 • czas trwania: 3 lata
 • wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw

JAK PUNKTUJEMY?

 • Kandydaci z „nową maturą”:
 1. Język polski
  • część pisemna matury: rozszerzony – 0,4 pkt; podstawowy – 0,25 pkt.
 2. Język obcy
  • część pisemna matury: rozszerzony – 0,2 pkt; podstawowy – 0,12 pkt.
 3. Przedmiot do wyboru (dowolny przedmiot zdawany na maturze)
  • część pisemna matury: rozszerzony – 0,4 pkt; podstawowy – 0,25 pkt.

Kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

 • Kandydaci ze „starą maturą”:
 1. Język polski
  • część pisemna matury – 0,4 pkt.
 2. Język obcy
  • część pisemna matury – 0,2 pkt;
  • ocena końcoworoczna – 0,1 pkt.
 3. Przedmiot do wyboru (dowolny przedmiot zdawany na maturze)
  • część pisemna matury – 0,4 pkt;
  • ocena końcoworoczna – 0,2 pkt.

Ocenę końcową z danego przedmiotu uwzględniamy kiedy kandydat nie zdawał pisemnego egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego.

Jak dostać się na studia magisterskie?

 

 • studia stacjonarne (dzienne) – limit: 25 miejsc
 • studia niestacjonarne (zaoczne) – limit: 90 miejsc
 • czas trwania: 2 lata
 • wymagania kwalifikacyjne: konkurs dyplomów

JAK PUNKTUJEMY?

 • Ocena z dyplomu ukończenia studiów 1. stopnia – 1 pkt.
 • Przy jednakowych ocenach w konkursie dyplomów dodatkowym kryterium będzie średnia wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia (na podstawie suplementu lub indeksu).

Przyjmujemy kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach:

 • Socjologia,
 • Politologia,
 • Pedagogika,
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • Etnologia,
 • Europeistyka,
 • Stosunki międzynarodowe,
 • Ekonomia,
 • Nauki o rodzinie,
 • Polityka społeczna,
 • Praca socjalna,
 • Promocja zdrowia,
 • Zarządzanie,
 • Kulturoznawstwo,
 • Filologia.

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku Socjologia można uzyskać w sekretariacie Instytutu Socjologii:

 

 1. Katowicka 89, 45-061 Opole
  tel. 77 452 74 80
  e-mail: socjologia@uni.opole.pl

 

(fot. Mateusz Kluba, Magdalena Piejko)