facebook

Rozpoczęcie badań nad międzypokoleniowym i międzykulturowym przekazem na Śląsku OpolskimStudenci socjologii pod kierunkiem pracowników Zakładu Antropologii i Socjologii Kultury: prof. UO dr hab. Anny Barskiej, dr Kamilli Biskupskiej, dr Iwony Sobieraj i dr Marka Korzeniowskiego rozpoczęli realizację badań nad międzypokoleniowym i międzykulturowym przekazem na Śląsku Opolskim.

W ramach zapoznawania się z wielokulturowym dziedzictwem historycznym Śląska Opolskiego w dniu 31 marca br. odwiedzili ekspozycję "Etnografia Opolszczyzny - tradycja i zmiana" w Muzeum Śląska Opolskiego. Po wystawie oprowadzał kustosz Piotr Grzelak.

Kolejnym krokiem jest realizacja wywiadów pogłębionych z mieszkańcami Śląska Opolskiego, reprezentujących różne pokolenia i korzenie etniczne. Wyniki badań będą zaprezentowane przez pracowników i studentów na konferencji naukowej "Przestrzenie pamięci. Świat wartości w przekazie międzypokoleniowym i międzykulturowym", która odbędzie się 16 października 2016 r. (fot. Izabela Noga - studentka II roku socjologii).

więcej

Plan zajęć profesora Jurija Babinowa w maju i czerwcuProsimy zapoznać się z planem zajęć kursów profesora Jurija Babinowa w maju i czerwcu.
więcej

Ogłoszenia o konkursachProsimy zapoznać się z ogłoszeniami o konkursach:


więcej

Nagroda rektora 2014/2015Nagroda Rektora jest jednorazową formą gratyfikacji działań podejmowanych przez działaczy społecznych, aktywistów i organizatorów, jakich ma Uniwersytet Opolski.

Wszelkie kryteria brane pod uwagę w Stypendium Rektora, nie są uwzględniane przy przyznawaniu Nagrody Rektora.

Do zgłoszenia spełnić należy jeden podstawowy warunek: posiadać w dniu rejestracji status studenta naszej Uczelni.

Zgłoszenia należy przesłać na adres: ssuo.admin@uni.opole.pl

więcej

Socjologia emocji - teoria i praktyka - po konferencji15 kwietnia 2015r. w naszym Instytucie odbyła się konferencja Socjologia emocji - teoria i praktyka. Mimo niewielkiej frekwencji udało się nawiązać ciekawą dyskusję i poszerzyć naszą wiedzę na temat socjologii emocji i postawić kilka ciekawych problemów.

Wystąpienia dotyczyły metodologii badań, hejtingu, emocji w pracy przewodnika turystycznego oraz filozoficznych źródeł refleksji nad emocjami.

Serdecznie dziękujemy wykładowcom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Dyrekcji Instytutu prof. Krzysztofowi Frysztackiemu, prof. Annie Śliz i dr Borysowi Cymbrowskiemu a także prof. Teresie Sołdrze-Gwiżdż, prof. Annie Barskiej, dr Elżbiecie Nierobie oraz dr Tadeuszowi Detynie.

Dziękujemy również Komitetowi Programowo-Organizacyjnemu, który pomógł nam w organizacji konferencji. Jego członkami byli: prof. Robert Geisler, dr Elżbieta Nieroba, dr Anna Czerner, oraz przewodniczący prof. Krzysztof Frysztacki, do którego kierujemy szczególne podziękowania za pomoc, wsparcie i zaangażowanie do ostatniej minuty konferencji.


W imieniu Studenckiego Koła Naukowego Socjologów

Marcin Deutschmann i Adrian Przytuła

więcej

Nasz absolwent laureatemZ satysfakcją chcemy poinformować, że nasz Absolwent Pan Adam Omorczyk został Laureatem VI Konkursu Polskiej Akademii Olimpijskiej z zakresu olimpizmu i edukacji olimpijskiej za pracę magisterską: „Igrzyska olimpijskie a metamorfozy miast. Studium socjologiczne

Promotorem nagrodzonej pracy był prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański  a recenzentką prof. nadzw. dr hab. Anna Śliz.

Dnia 15 kwietnia 2015 roku w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Laureatom VI Konkursu Polskiej Akademii Olimpijskiej z zakresu olimpizmu i edukacji olimpijskiej za najlepszą procę magisterską.

Serdecznie gratulujemy!

więcej

Archiwizacja prac dyplomowychW Uniwersytecie Opolskim zmieniają się zasady składania prac dyplomowych. Zmiany dotyczą zarówno studentów jak i promotorów i recenzentów.

Sprawę reguluje zarządzenie nr 7/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich) w Uniwersytecie Opolskim zamieszczamy Instrukcję dla promotorów i recenzentów oraz Instrukcję dla studentów dot. archiwizacji prac w Archiwum Prac Dyplomowych.

Istrukcje zamieściliśmy w sekcjach STUDENCI i PRACOWNICY menu.

więcej

Plan zajęć kursów profesora Jurija Babinowa w marcuZapraszamy do zapoznania się z marcowym planem zajęć kursów prowadzonych przez profesora Jurija Babinowa.więcej

Strona 1 z 90


Instytut Socjologii, Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 89, 45–061 Opole, tel. +48 77 452 74 80, (wew. 74 80), fax +48 77 452 74 69

e-mail: socjologia@uni.opole.pl
prześlij informację o konferencji » :: administracja: socjonetka@uni.opole.pl :: subskrypcja obraz - rss_ico_12x12_vio.png

dol