Slovenia

University of Maribor, Słowenia/Slovenia

www.um.si/en/

(okres obowiązywania umowy: 2014-2021/agreement duration: 2014-2021)