Czech Republic

Silesian University in Opava, Czechy/Czech Republic

http://www.slu.cz/slu/en

(Okres obowiązywania umowy: 2014-2021/agreement duration: 2014-2021)

University of Hradec Kralove, Czechy/Czech Republic

https://www.uhk.cz/en-GB/UHK

(Okres obowiązywania umowy: 2014-2021/agreement duration: 2014-2021)

Univerzita Palackeho v Olomouci, Czechy/Czech Republic

http://www.upol.cz/en/menu/erasmus-exchange/erasmus/

(okres obowiązywania umowy: 2015/16-2020/21/agreement duration: 2015/16-2020/21)