Praktyki zawodowe

Na 2. roku studiów licencjackich należy odbyć praktykę zawodową, która stanowi integralną część programu nauczania.
Regulamin praktyk oraz wskazówki i tok postępowania zostały przygotowane w dokumencie do pobrania:

Koordynatorem praktyk zawodowych w Instytucie Socjologii jest dr Michał Wanke (michal.wanke@uni.opole.pl)

Skrócony opis toku postępowania
  • Studenci dokonują wyboru instytucji, w której odbędą praktykę zawodową, w czasie trwania zajęć dydaktycznych 3. semestru studiów.
  • Studenci pobierają skierowania na praktykę w Zakładzie Praktyk Centrum Edukacji Ustawicznej UO w dniach wyznaczonych przez centrum.
  • Do końca trwania zajęć dydaktycznych 3. semestru studiów, należy wypełnić formularz wyboru instytucji dla koordynatora praktyk w Instytucie Socjologii.
  • Na podstawie przedstawionych dokumentów koordynator akceptuje miejsce odbycia praktyki. W przypadku braku akceptacji, należy przedstawić alternatywą propozycję w terminie wskazanym przez koordynatora.
  • Instytucja przyjmuje studentów na praktykę na podstawie skierowania na praktykę z Zakładu Praktyk Centrum Edukacji Ustawicznej UO podpisywanego przez kierownika instytucji.
  • Wypełnione skierowanie na praktykę należy dostarczyć do Centrum Praktyk w wyznaczonym terminie.
Obowiązujące dokumenty
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem praktyk zawodowych: PDF; DOC; ODT
  • Instrukcja organizacji praktyki zawodowej: PDF; DOC; ODT
  • Karta przebiegu praktyki zawodowej: PDF; DOC, ODT
  • Opinia o przebiegu praktyki zawodowej: PDF; DOC; ODT

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close