Kursy ogólnouczelniane w IS – spotkania organizacyjne i wolne miejsca

Osoby, które zapisały się na kursy ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2017/2018 prowadzone przez pracowników Instytutu Socjologii zapraszamy na spotkania organizacyjne.

Szczegółowe informacje na temat czasu i miejsca kursów można znaleźć na stronie głównej Instytutu Socjologii, po prawej stronie (zakładka – kursy ogólnouczelniane).

Informujemy także, że są wolne miejsca na kursie:

  • Azja Południowo-Wschodnia jako region problemów, kontrastów i perspektyw (dr Tadeusz Detyna – detyna@uni.opole.pl )

Jeżeli chcesz dołączyć do grupy, to skontaktuj się z prowadzącym zajęcia lub po prostu przyjdź na spotkanie organizacyjne. Zapraszamy!