Konsultacje pracowników Katedry Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej, Instytut Nauk Pedagogicznych

semestr zimowy 2019/2020


prof. dr hab. Anna Śliz
konsultacje (pokój 336 CC):
tel. 77 452 74 83 (z sieci UO: 7483)
asliz@uni.opole.pl

prof. UO dr hab. Robert Geisler
konsultacje (pokój 341 CC):
tel. 77 452 74 82 (z sieci UO: 7482),
robert.geisler@uni.opole.pl

prof. UO dr hab. Teresa Sołdra-Gwiżdż
konsultacje (pokój 342 CC): wtorek 13.00 – 13.45, czwartek 13.00 – 13.45
tel. 77 452 74 85 (z sieci UO: 7485),
tsoldra@uni.opole.pl

dr Kamilla Biskupska
konsultacje (pokój 336 CC): poniedziałek 15.00 – 15.45, czwartek 17.00 – 17.45
tel. 77 452 74 83 (z sieci UO: 7483)
kamilla.biskupska@uni.opole.pl

dr Borys Cymbrowski
konsultacje (pokój 342 CC):
tel. 77 452 74 85 (z sieci UO: 7485),
borys.cymbrowski@uni.opole.pl

dr Tadeusz Detyna
konsultacje (pokój 340 CC): poniedziałek 11.30-12.15, środa 14.00 – 14.45
tel. 77 452 74 84 (z sieci UO: 7484)
detyna@uni.opole.pl

dr Anna Kopczak-Wirga
konsultacje (pokój 336 CC): poniedziałek 12.30 – 13.15, czwartek 11.30 – 12.15
tel. 77 452 74 83 (z sieci UO: 7483)
anna.kopczak@uni.opole.pl

dr Marek Korzeniowski
konsultacje (pokój 340 CC): wtorek 12.00 – 12.45, czwartek 11.30 – 12.15
tel. 77 452 74 84 (z sieci UO: 7484)
marek.korzeniowski@uni.opole.pl

dr Elżbieta Nieroba
konsultacje (pokój 341 CC): wtorek 9.00 – 9.45, środa 9.00 – 9.45
tel. 77 452 74 85 (z sieci UO: 7485)
elzbieta.nieroba@uni.opole.pl

dr Magdalena Piejko-Płonka
konsultacje (pokój 341 CC): wtorek 13.15 – 14.00, czwartek 10.30 – 11.15
tel. 77 452 74 85 (z sieci UO: 7485)
magdalena.piejko@uni.opole.pl

dr Iwona Sobieraj
konsultacje:wtorek 9.30 – 10.15 (Dziekanat, p. 130), środa 11.15 – 12.00 (pokój 337 CC)
tel. 77 452 74 82 (z sieci UO: 7482)
iwona.sobieraj@uni.opole.pl

dr Michał Wanke
konsultacje (pokój 341 CC): czwartek 10.45 – 11.30, piątek 9.00 – 9.45
tel. 77 452 74 85 (z sieci UO: 7485)
michal.wanke@uni.opole.pl