Konsultacje pracowników Instytutu Socjologii UO

w sesji letniej 2018/2019


prof. UO dr hab. Andrzej Boczkowski
konsultacje (pokój 342 CC):
tel. 77 452 74 85 (z sieci UO: 7485),
a.boczkowski@uni.opole.pl

prof. UO dr hab. Robert Geisler
konsultacje (pokój 341 CC): 18 czerwca, 25 czerwca, 26 czerwca, 12 lipca, 18 lipca, 3 września, 10 września, 17 września,  24 września: godz. 11:00 – 12:00.
tel. 77 452 74 82 (z sieci UO: 7482),
robert.geisler@uni.opole.pl

prof. UO dr hab. Teresa Sołdra-Gwiżdż
konsultacje (pokój 342 CC): 18 czerwca, godz. 9:15 – 10:00; 26 czerwca, godz. 12:15 – 13:00
tel. 77 452 74 85 (z sieci UO: 7485),
tsoldra@uni.opole.pl

prof. UO dr hab. Anna Śliz
konsultacje (pokój 336 CC): 18 czerwca, godz. 10:30 – 11:30; 24 czerwca, godz. 11:30 – 12:30
tel. 77 452 74 83 (z sieci UO: 7483)
asliz@uni.opole.pl

dr Kamilla Biskupska
konsultacje (pokój 336 CC): 17 czerwca, godz. 11:30 – 12:30; 25 czerwca, godz. 11:45 – 12:45; 10 września, godz. 11.30 – 12.30 
tel. 77 452 74 83 (z sieci UO: 7483)
kamilla.biskupska@uni.opole.pl

dr Borys Cymbrowski
konsultacje (pokój 342 CC): 19 czerwca/June, 16:30 – 17:30; 25 czerwca/June, 10:00 – 12:00; 28 czerwca/June, 10:00 – 12:00
tel. 77 452 74 85 (z sieci UO: 7485),
borys.cymbrowski@uni.opole.pl

dr Tadeusz Detyna
konsultacje (pokój 340 CC): 17 czerwca, godz. 9:15 – 10:00; 19 czerwca, godz. 11:15 – 12:00; 27 czerwca, godz. 11:15 – 12:00
tel. 77 452 74 84 (z sieci UO: 7484)
detyna@uni.opole.pl

dr Anna Kopczak-Wirga
konsultacje (pokój 336 CC): poniedziałki,  godz. 13:00 – 14:00
tel. 77 452 74 83 (z sieci UO: 7483)
anna.kopczak@uni.opole.pl

dr Marek Korzeniowski
konsultacje: w Dziekanacie Wydziału: 0 77 452 74 00,
marek.korzeniowski@uni.opole.pl

dr Elżbieta Nieroba
konsultacje (pokój 341 CC) 17 czerwca, 19 czerwca, 24 czerwca, godz. 8:00 – 9:00
tel. 77 452 74 85 (z sieci UO: 7485)
elzbieta.nieroba@uni.opole.pl

dr Magdalena Piejko-Płonka
konsultacje (pokój 341 CC):
tel. 77 452 74 85 (z sieci UO: 7485)
magdalena.piejko@uni.opole.pl

dr Iwona Sobieraj
konsultacje (pokój 337 CC) 24 czerwca, godz. 10:00-11:00; 26 czerwca, godz. 10:00-11:00
tel. 77 452 74 82 (z sieci UO: 7482)
iwona.sobieraj@uni.opole.pl

dr Michał Wanke
konsultacje (pokój 341 CC): wtorek, 11:00-12:00, czwartek 11:00-12:00
tel. 77 452 74 85 (z sieci UO: 7485)
michal.wanke@uni.opole.pl