Socjolożki i socjolodzy idą w świat

W pierwszej połowie lipca w Instytucie Socjologii UO miały miejsce obrony prac magisterskich, przygotowanych pod opieką naukową Profesor Anny Barskiej, Profesora Krzysztofa Frysztackiego oraz Profesora Marka S. Szczepańskiego.

Serdecznie gratulujemy tegorocznym absolwentom socjologii i życzymy pomyślności w podejmowanych wyzwaniach zawodowych.