Struktura Instytutu Socjologii Uniwersytetu Opolskiego

Dyrektor Instytutu

dr hab. Robert Geisler, prof. UO

Collegium Civitas, pokój 338
tel. 77 452 74 82 (z sieci UO: 7482)
e-mail: socjologia@uni.opole.pl

Zastępca dyrektora Instytutu Socjologii

dr Iwona Sobieraj

Collegium Civitas, pokój 338
tel. 77 452 74 82 (z sieci UO: 7482)
e-mail: socjologia@uni.opole.pl

Sekretariat

mgr Katarzyna Nowak

Collegium Civitas, pokój 338
tel. 77 452 74 80 (z sieci UO: 7480)
e-mail: socjologia@uni.opole.pl

prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański
konsultacje (pokój 336 CC): środa/Wednesday 9:15-10.00
tel. 77 452 74 83 (z sieci UO: 7483)
mszczepanski@uni.opole.pl

prof. UO dr hab. Robert Geisler
konsultacje (pokój 339 CC): wtorek/ Tuesday 8:00-9:00; środa/Wednesday 10:00-11:00
tel. 77 452 74 82 (z sieci UO: 7482), e-mail:  robert.geisler@uni.opole.pl,

prof. UO dr hab. Teresa Sołdra-Gwiżdż
konsultacje (pokój 342 CC): wtorek/Tuesday 10.45-11.30; czwartek/Thursday 10.45-12:00,
tel. 77 452 74 85 (z sieci UO: 7485)
tsoldra@uni.opole.pl

prof. UO dr hab. Anna Śliz
konsultacje (pokój 336 CC): czwartek/Thursday 8:00-8:45; 13:30-14:15
tel. 77 452 74 83 (z sieci UO: 7483)
asliz@uni.opole.pl

dr Kamilla Biskupska
konsultacje (pokój 336 CC): poniedziałek/Monday 14:15-15:00; czwartek/ Thursday 14:00-14:45,
tel. 77 452 74 83 (z sieci UO: 7483)
kamilla.biskupska@uni.opole.pl

dr Borys Cymbrowski
konsultacje (pokój 342 CC): wtorek /Tuesday, 11:15 -12:00; czwartek/Thursday, 13:15 -14:00
borys.cymbrowski@uni.opole.pl

dr Tadeusz Detyna
konsultacje (pokój 340 CC): wtorek/Tuesday 11:15-12:00; czwartek/Thursday 9:00-9:45,
tel. 77 452 74 84 (z sieci UO: 7484)
detyna@uni.opole.pl

dr Anna Kopczak-Wirga
konsultacje (pokój 336 CC): poniedziałek/Monday 14:00-15:00; czwartek/Thursday 14:30-15:00,
tel. 77 452 74 83 (z sieci UO: 7483)
anna.kopczak@uni.opole.pl

dr Marek Korzeniowski
konsultacje, dziekanat WNS, p. 130: środa/ Wednesday 13:30-14.15, czwartek 14:30-15:15, e-mail: marek.korzeniowski@uni.opole.pl

dr Elżbieta Nieroba
konsultacje (pokój 341 CC): poniedziałek/Monday 9:45-10:30; wtorek/Tuesday 9:00-9:45
tel. 77 452 74 85 (z sieci UO: 7485)
elzbieta.nieroba@uni.opole.pl,

dr Magdalena Piejko-Płonka
konsultacje (pokój 341 CC): poniedziałek/Monday 13:30-14:30; wtorek/Tuesday 13:30-14:30
tel. 77 452 74 85 (z sieci UO: 7485)
magdalena.piejko@uni.opole.pl

dr Iwona Sobieraj
konsultacje (pokój 337 CC): poniedziałek/ Monday 13:30-14:15; środa/ Wednesday 12:15-13:00, tel. tel. 77 452 74 82 (z sieci UO: 7482)
iwona.sobieraj@uni.opole.pl

dr Michał Wanke
konsultacje (pokój 341 CC): poniedzialek/ Monday 15:45 – 16:30; wtorek/ Tuesday 14:45-15:30,
tel. 77 452 74 85 (z sieci UO: 7485)
michal.wanke@uni.opole.pl